Ștefan Câlția

Painter / Pictor
Bucharest Portrait of an Artist

QUOTE

From the glass-covered verandah of the Theodor Pallady Museum (with the floor raised on the street side, where, around 1800, old-fashioned ladies were sitting on cushions, sipping cold water and eating sweet jam while looking over at what was happening on the street), as the sun squeezed through the leaves of the plane tree the gaze, caressing the flowers in the garden, is making its way through the tall and elegant forged iron fence to meet the street shaded by trees and to rest on the house across the street, built in 1882. Part of the Hariclea Darclée movie was shot here.

Spătarului Street, like a string of beautiful beads, each house with its time, personality and its stories.

Semilunei Street, mangled by the vapid building of a bank headquarters, which is now seeing a diligent person demolishing a jewel of a house from the mid 19th century.

The Pasului Street, brutally stripped of its black basalt pavement – unique in Bucharest – with two houses with a tall ground floor, like two brides.

Streets with corner houses, unique because of the beauty of the solutions designed by architects, are standing gently and fearfully, waiting for the preserving touch of those who love this city.

“You know, dear master, the Bucharest inhabitant of my youth was a smart one, who wanted to be elegant. He liked to be seen, to greet and be greeted (…) We used to walk on these streets in the afternoon, among other times, also to be able to ceremoniously doff our hats to the ladies or gentlemen giving us joyful greetings from the corners of the gardens and through the gaps in the forged iron railings. The taste of coffee, the shadow of the gardens sunk in the scent of the linden trees, of the honeysuckle flowers were filling the street…”

“The communists put boards on fences…”

“Bucharest was and should be a city of gardens.”

God gave me the joy of walking on the streets around one of the oldest houses in town, alongside Mr. Alexandru Paleologu.

CITAT

Din cerdacul cu geamlâc al Muzeului Theodor Pallady (cu podeaua ridicată de la stradă, acolo unde, pe perne, în jurul lui 1800, cu apă rece și dulcețuri alături, priveau în drum doamnele de modă veche), odată cu soarele ce se strecoară prin frunzele platanului, privirea, mângâind florile din grădină, se strecoară prin gardul înalt și elegant, de fier forjat, în strada umbrită de pomi, pentru a se odihni pe casa de vizavi, ridicată la 1882. Aici s-a turnat o parte din filmul Hariclea Darclée.

Strada Spătarului, ca un șirag de pietre frumoase, fiecare casă cu timpul, personalitatea și poveștile ei.

Strada Semilunei, sfârtecată de clădirea anostă a unui bloc de bancă, pe care un harnic dărâmă acum o bijuterie de casă de la jumătatea secolului al XIX-lea.

Strada Pasului, lipsită brutal de pavajul ei de bazalt negru – unic în București –, cu cele două case cu parter înalt, ca două mirese.

Străzi cu case de colț, unice prin frumusețea soluțiilor desenate de arhitecți, stau blânde și temătoare, așteptând mângâierea gospodară a celor ce iubesc acest oraș.

„Știi, dragă meștere, bucureșteanul tinereții mele era un isteț ce se dorea elegant și rafinat. Îi plăcea să fie văzut, să salute și să fie salutat. (…) Ne plimbam pe aceste străzi, după-amiaza, între altele și pentru a ne putea ridica ceremonios pălăriile către doamnele ori domnii ce ne trimiteau saluturi vesele din ungherele grădinilor și prin
gardurile transparente de fier forjat. Gustul cafelei, umbra grădinilor încărcate de mireasma teilor, mâna-Maicii-Domnului umpleau strada…“

„…Comuniștii au pus tabla în garduri.“

„Bucureștiul a fost și ar trebui să fie un oraș al grădinilor.“

Dumnezeu mi-a dat bucuria de a umbla pe străzile din jurul uneia dintre cele mai vechi case ale orașului alături de domnul Alexandru Paleologu.

ABOUT THE PROJECT

I have invited 37 artists to take part in this project, and to choose a place in Bucharest to be photographed and to write a text about their relationship with the city. This idea would have remained only an idea without the support of ARCUB. Artists involved: Mircea Albulescu, Coca Bloos, Dragoș Buhagiar, Ștefan Câlția, Mihai Constantin, Corvin Cristian, Alexandru Darie, Ruxandra Donose, Vivi Drăgan Vasile, Tudor Giurgiu, Ilinca Goia, Adrian Ilfoveanu, Sorin Ilfoveanu, Vlad Ivanov, Doina Levintza, Ovidiu Lipan Țăndărică, Marius Manole, Irina Marinescu, Medeea Marinescu, Răzvan Mazilu, Horațiu Mălăele, Dan C. Mihăilescu, Horia-Roman Patapievici, Oana Pellea, Florin Piersic jr., Răzvan Popovici, Marian Râlea, Victor Rebengiuc, Analia Sellis, Răzvan Suma, Tiberiu Soare, Dorin Ștefan, Roman Tolici, Andi Vasluianu, Gheorghe Visu, Dorel Vișan and Aurel Vlad.

This is an extract from “Bucharest Portrait of an Artist” album published in 2015. I would like to thank Ștefan Câlția for taking part in this project. More information about the album can be found here. These photos were taken at the artist’s studio and Theodor Pallady Museum in Bucharest.

If you are curious to see other artists involved in this project then follow this link.

Every journey begins with the first click…

From Instagram
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google